Sissejuhatus õppematerjalidesse

Oleme sellele veebilehele koondanud õppematerjalid, mille eesmärk on ärierialade üliõpilaste teadmiste tõstmine ärikorruptsiooni ja majanduskuritegude kohta. Eelkõige on materjalid suunatud ärierialade õppejõududele, kes leiavad siit ideid, kuidas üliõpilastele ärikorruptsioonist ja majanduskuritegudest loengus rääkida.

Siinset õppevara saavad kasutada kõik, kellel on huvi täiendada teadmisi ärikorruptsiooni ning majanduskuritegude ennetamise teemadel.

Õppematerjal koosneb:

  • lühikestest teoreetilistest ülevaadetest,
  • kaasustest, mida on võimalik kasutada loenguaruteludes või iseseisvaks mõtisklemiseks,
  • kontrollküsimustest, mis aitavad värskelt saadud teadmisi kinnitada.

Justiitsministeerium tänab Merle Ojasood, Aive Pevkurit, Sirje Ustavit Tallinna Tehnikaülikoolist, Annela Sinisalu maksu-ja tolliametist, Katrin Tasa konkurentsiametist, Monika Rihma Audere International'ist, Maria Entsikut riigiprokuratuurist ja Mart Laasi.

Õppematerjali kohta saab lisainfot küsida e-posti aadressilt: korruptsioon@just.ee