Primaarsed
www.korruptsioon.ee
myydimurdja.korruptsioon.ee
hindan.korruptsioon.ee
Korruptsioonialased koolitusmaterjalid äriühingutele

Justiitsministeerium
Ministeeriumi kodulehe alamlehekülg korruptsiooniteemade ülevaatlikuks käsitlemiseks
Näited. Juhtumid koos lahenduste ja õigete vastustega.
Alaleheküljed, mida saab korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks interaktiivselt kasutada:

 

Juhend kahtlaste tehingute tunnuste kohta

Politsei- ja piirivalveamet
Korruptsiooni- ja majanduskuritegude ennetus.

 

Korruptsioon kui korrosioon

Politsei- ja piirivalveamet
Korruptsioonikuritegude büroo ülevaade.

 

transparency.ee
transparency.ee/publikatsioonid

KVE MTÜ
Ühingu Korruptsioonivaba Eesti kodulehekülg.

 

Vihjeandmise mehhanism ettevõttes - tööriistakast
Vihjeandmise mehhanism ettevõttes - tööriistakast vene keeles

KVE MTÜ
Soovitused ettevõtetes vihjeandmise mehhanismide loomiseks.
Vihjeandmise mehhanism ettevõttes/tööriistakast.

 

www.transparency.org

Transparency International
Materjalid korruptsiooni käsitlemiseks rahvusvahelisel tasandil.

 

Sekundaarsed
Advanced Anti-Corruption: Prevention of Corruption

UN SDG
ÜRO jätkusuutliku arengu korruptsiooniennetus-kursus e-õppena.

 

Doha deklaratsioon

UN ODC
E-kursused ja õppematerjalid korruptsioonivabaduse, majanduskuritegude ennetamise ning ärieetika teemadel.