Hoolsuskontrolli kaasus

Miljarditesse ulatuva käibega rahvusvaheline kontsern soovis osta ettevõtet, mis oli suhteliselt noor ja vähe tuntud, aga omas suure investeeringutasuvusega lepinguid. Kliendipoolne ettevõttele tehtud finantsriskianalüüs, mis peamiselt keskendus majandusaruannetele ja raamatupidamise kontrollile, oli positiivne.

Sellest hoolimata telliti laiem analüüs, mille käigus uuriti ettevõtte aktsiate struktuuri, omanike ja tippjuhtkonna tausta ning kontrolliti, kas info, mida nad enda kohta väidavad, on ka tegelikkuses tõene. Veel uuriti, millised on selle ettevõtte lepingud ja milliste ettevõtetega need on sõlmitud, kas mõni neist on sõlmitud omakasuks ja milline on omakorda nende (kolmandate) ettevõtete maine oma sektoris.

Uuringute tulemused olid jahmatavad – ettevõtte lepingud partneritega viitasid korruptsioonile, aktsionärid olid loonud teenusepakkujaga vaheltkasuskeemi, ettevõtte aktsiate struktuuris puudus läbipaistvus. Emaettevõte oli registreeritud Briti Neitsisaartel, mis on offshore jurisdiktsioon. See tähendab, et ettevõtte omanike identiteedid on kohaliku seadusega varjatud. Emaettevõtte ning ostetava ettevõtte vahel oli veel kolm ettevõtet, mis olid samuti teistes offshore jurisdiktsioonides.

Niisiis puudus kontsernil esialgu arusaam, kes on ostetava ettevõtte tegelik omanik. Põhjalikumal uurimisel selgusid omanikud ja ilmnes, et neil puudus sektoris kogemus ning üks neist oli Põhja-Ameerikas varem saanud väärteomenetluse seoses pettusega. Samuti tuli välja, et üks juhatuste liikmetest oli riikliku taustaga isik ehk politically exposed person. Kuigi selle inimese profiil ja taust näitas internetiotsingute põhjal, et ta tegeleb palju heategevusega ja on töötanud mitmes edukas ettevõttes, tuli uurimise ja intervjuude abil välja, et tema taust oli fabritseeritud. Nimelt oli ta pikka aega töötanud Liibüas, kus oli selleaegse Liibüa presidendi usaldusisik, aidates presidendi perekonnal sanktsioonidest kõrvale hiilida.

Küsimused:

  • Milliseid järeldusi saab teha ettevõtet osta sooviva kontserni juhtkond?
  • Milleks on selline analüüs kasulik?

Selgitus

Analüüsist ilmnes, et ettevõte, mida klient soovis osta, oli seotud väga kõrgete finants-, maine- ja tegevusriskidega ning kontsernile antud algne info ettevõtte kohta ei vastanud tõele. Heauskne tehing oleks kaasa toonud maine- ja finantskahju, sest nii ettevõte, selle omanikud kui ka juhatuse liikmed olid seotud seadusevastaste tegevustega, milleks olid korruptsioon, rahapesu ja sanktsioonide vastu töötamine. Sageli pööratakse just seotud isikute ja kolmandate osapoolte põhjalikule rahvusvahelisele taustakontrollile ning tegevusriskide hindamisele liialt vähe tähelepanu. Riskide hindamine aitab ennetada uute riskide ja majanduskuritegude teket.